Nezařazené

Bonita

Jde o pojem vyjadřující schopnost klienta splatit požadovaný úvěr. Dalo by se říct, že jde o důvěryhodnost klienta směrem k věřiteli. Právě věřitel se totiž na základě bonity bude rozhodovat, zdali schválí žádost o úvěr nebo nikoli. Bonita je ovlivněna mnoha proměnnými, jako například:

  • Příjmy = základní parametr, který určuje bonitu klienta
  • Zaměstnání nebo povolání = čím stabilnější a atraktivnější, tím pro věřitele příznivější
  • Dosažené vzdělání = výhodu budou mít vysokoškolsky vzdělaní lidé
  • Rodinný stav = pro věřitele je výhodnější, je-li klient bez závazků a svobodný

U některých typů úvěru bonita nehraje až takovou roli. Příkladem je pak hypotéka bez dokládání příjmů, která je specifická v tom, že se při žádostí mnohdy nenahlíží ani na registr dlužníků, ale ani na výši příjmů, kterou může klient disponovat. Podobně je tomu však u většiny úvěru z nebankovní sféry. Přesným opakem jsou však úvěry z bankovní sféry, kde se na bonitu klade obrovský důraz.