Nezařazené

Odklad splátky

Jde o situaci, která může nastat, když má dlužník problémy se splacením splátky a potřebuje od splácení ulevit. Kdy může tato situace nastat?

  1. Ztráta zaměstnání
  2. Neočekávané výdaje
  3. Jakákoliv jiná tíživá finanční situace

Protože nemožnost splácet je vždy vnímána negativně, i odklad splátky není zrovna pozitivně chápanou službou. Nicméně je tato služba nabízena, a to jako podpora při náročných úvěrech, do kterých se zařazuje i americká hypotéka nebankovní. Při více než dvacetiletém splácení totiž může nastat situace, kdy dlužník zkrátka nebude moci v pravidelném rytmu zaplatit. Proto existuje odklad, jehož doba trvání nebo způsob náhrady si strany vždy dohodnou předem.

Je nutno zmínit, že odklad splátky není standardní služba, ale stejně jako pojištění schopnosti splácet jde o službu, která je k úvěrům nabízena dodatečně. Je proto na každém zájemci o úvěr, zdali získá pocit, že odklad bude potřebovat nebo nikoliv.