Nezařazené

Odklad splátky

.

Jde o situaci, která může nastat, když má dlužník problémy se splacením splátky a potřebuje od splácení ulevit. Kdy může tato situace nastat?

  1. Ztráta zaměstnání
  2. Neočekávané výdaje
  3. Jakákoliv jiná tíživá finanční situace

Protože nemožnost splácet je vždy vnímána negativně, i odklad splátky není zrovna pozitivně chápanou službou. Nicméně je tato služba nabízena, a to jako podpora při náročných úvěrech, do kterých se zařazuje i americká hypotéka nebankovní. Při více než dvacetiletém splácení totiž může nastat situace, kdy dlužník zkrátka nebude moci v pravidelném rytmu zaplatit. Proto existuje odklad, jehož doba trvání nebo způsob náhrady si strany vždy dohodnou předem.

.

Je nutno zmínit, že odklad splátky není standardní služba, ale stejně jako pojištění schopnosti splácet jde o službu, která je k úvěrům nabízena dodatečně. Je proto na každém zájemci o úvěr, zdali získá pocit, že odklad bude potřebovat nebo nikoliv.

.