Nezařazené

Pojištění nemovitosti

Jde o velmi důležité pojištění, které je základním předpokladem pro možnost ručení danou nemovitostí při splácení úvěru. Pro věřitele by představovala nepojištěná nemovitost velké riziko, a proto je nutné nemovitost před zastavením pojistit. Otázka pojištění však není jednoduchá, neboť je nutné zajistit, že v případě jakékoliv pohromy bude možné nemovitost vrátit do původního stavu z prostředků získaných pojistným plněním.

Existují úvěry, které se bez pojištění neobejdou, neboť ručení nemovitostí je u nich naprosto nezbytné. Takovými úvěry jsou i nebankovní americké hypotéky.

Pakliže vaše nemovitost není zajištěna, existuje riziko, že při živelné pohromě dojde k poškození na majetku, a to tak rozsáhlém, že nebude možné nemovitostí vrátit do původního stavu, a tedy jí ručit. Proto se ujistěte, že váš dům či byt jsou pojištěné, neboť pokud by tomu nebylo, mohli byste jenom stěží očekávat, že vám jakákoliv banka nebo nebankovní společnost půjčí peníze na cokoliv.