Nezařazené

Úmor

Jde o splátku jistiny dluhu, což znamená část splátky, o kterou se snižuje dlužná částka. Pravidelná splátka se totiž skládá ze dvou částí, a to úroku a právě úmoru.

Zatímco úmor je skutečná částka, kterou prakticky vracíte bance nebo nebankovní společnosti, úrok je část úvěru, která má podobu odměny věřiteli za to, že vám zapůjčil finanční prostředky.

V drtivé většina případů úvěrů tvoří úmor větší část pravidelné splátky, která zpravidla mívá měsíční charakter. K tomu existuje takzvaný anuitní způsob splácení, který má za následek to, že postupem času se poměr úmoru k úroku zvyšuje, a to až do takové podoby, kdy úmor je takřka jediná složka měsíční splátky.

Příkladem pro úmor může být hypotéka bez registru, jejíž měsíční splátka bude 15 000 Kč. Zatímco u začátku splácení může úmor tvořit třeba jenom ¾ měsíční splátky, v pozdějších fázích splácení může být úmor takřka 100 %. Samozřejmě závisí na stanovených podmínkách, kterou si dlužník domluví s věřitelem.